Seminář pro profesionály - přihláška

Týká se pouze kontinuálního vzdělávání, ne kurzu pro certifik.trenery I.
Pokud jste členy, uveďte odkdy