Informace o trenérech paměti

a/ Členská základna ČSTPMJ

Členská základna ČSTPMJ - soubor ke stažení

/pozn.příznivec je trenér paměti,který přechodně ztratil trenérský status/

b/Počty absolventů třístupňového profesního vzdělávání ČSTPMJ od roku 2008, tj. od roku, kdy byl systém tohoto akreditovaného vzdělávání zaveden:

Kurz pro certifikované trenéry paměti I.

2008    72
2009    82
2010    77
2011    69
2012    74
2013    82
2014    72
2015    65
2016    54
2017    52
2018    66

2019    65

Kurz pro certifikované trenéry paměti II.

2008     77
2010     77
2012     50
2014     70
2016     48
2018     32

Závěrečné řízení-výstup trenér paměti III.

2009      17
2010      17
2011      21
2012      10
2013        7
2014        5
2015        7
2016        9
2017        4
2018        6

c/Seznam certifikovaných trenérů paměti III.stupně, absolventů třístupňového vzdělávání ČSTPMJvzdělávacího programu akreditovaného MPSV č.2009/716-PC/SP,obnovené akreditace č.2012/0268-SP/PP ; č.2016/0448-PC/PP;

Jméno/

rok obhajoby

Kontakt

 

Téma závěrečné práce

Adlerová Zdeňka

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://treninkpameti.webnode.com

Aktivizační programy - trénink paměti v prostředí knihoven.

 

Mgr. Alena Babíková

2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti a pohyb

Mgr. Jindra Bachmanová

2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Možnosti využití vybraných postupů Ericksonovské hypnoterapie při individuální TP

Michaela Březinová, DiS

2013

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti u pacientů po CMP v nemocnici

Ing. Taťana Bujnochová

2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Využití myšlenkových map při TP

Mgr. Karla Burdová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti jako součást sociálně-aktivizační služby v Centru pro zdravotně postižené.

Mgr.Martina Burianová

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Strategie a nástroje pro zvyšování mentální výkonnosti u různých cílových skupin.

 

Lucie Coufalová, DiS.

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti s lidmi trpícími demencí

Marie Cúthová

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti v domově pro seniory.

Ing. Marcela Cvachová

2016

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Začleňování prvků TP do profese středoškolského pedagoga.

Mgr. Jaroslav Čech

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Možnosti využití regionálního fondu pro trénování paměti a podporu čtenářství ve veřejných knihovnách.

Iveta Černá

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktivity seniorů v Denním stacionáři

Ing. Helena Černíková

2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zemřela

Duševní a tělesná aktivita jako úspěšný nástroj spokojeného stáří

Milada Češková

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trénování paměti v rámci Univerzity volného času.

Martina Čížková

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vraťme rodičům jejich čas

Paed.Dr. Mária Čunderlíková

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénovanie pamäti u pacientov s Alzheimerovou chorobou v počiatočnom štádiu.

MgA.,Bc.Lenka Čurdová
2016
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Využití metod a technik dramatického umění v trénování paměti.
PhDr. Blanka Davidová
2016
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Specifika trénování paměti u dospělých osob s tělesným postižením.
Ing. Petra Davidová
2016
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Metodika TP onkologických pacientů a její naplnění v praxi
PhDr. Lenka Denkocy
2016
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Myšlenkové mapy ve výuce seniorů

Ing. Zbyněk Dohnal

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asociační techniky jako důležitá součást kompetencí manažera.

Ľubica Dubnicayová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zavedenie treningu pamate medzi sluzby slovenského Červeného Kríža.

Mgr. Magdalena Edlová
2016
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Reminiscence a TP

Dagmar Fešárková

2010

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uplatnění TP při práci se seniory s AN a po CMP.

Mgr. Klára Fialová

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti jako součást CŽV ve veřejných knihovnách.

Ing. Dagmar Fišerová

2014

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti v kontextu zákona o sociálních službách

Mgr. Ester Fišerová

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Evaluace trénování paměti u manažerů

Ivana Fojtů

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti u osob s demencí.

MUDr. Vanda Franková

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kognitivní rehabilitace u osob s demencí.

Mgr. Eva Fruhwirtová

2017

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Propagace ČSTPMJ a TP v ČR

PhDr. Helena Gajdušková

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zkušenosti komunitní knihovny v práci se seniory.

Mgr. Zdeněk Gloz

2016

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trénování paměti na Slovácku.

Bc. Kateřina Grušová

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktivizace seniorů v Domově Sue Ryder.

Ing. Hana Habartová

2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Montessori pedagogika v trénování paměti u seniorů s demencí

Kateřina Hájková

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tématicky orientovaný trénink paměti se seniory v rezidenční péči.

 

Bc. Svatava Hančlová

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Efekt TP u seniorů se zřetelem na kvalitu života.

Ing. Zuzana Hanzelová

2018

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trénovanie pamäti u lúdi v produktivním veku

RNDr. František Herodek

2018

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trénování paměti v Armádě ČR

Mgr. Petra Hirtlová

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výuka trénování paměti v rámci kurzů akademie třetího věku a volného času.

PhDr. Markéta Holubová

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Efekt paměťového tréninku na výkon a sebeposouzení seniorů z Berounska

 

Mgr. Květoslava Hošková

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zvukové hry k trénování sluchové paměti seniorů

Jana Hrabinová

2017

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TP u seniorů s demencí v Domě seniorů

Ing. Václav Jaroš

2017

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Specifika TP v DD Onšov

Mgr. Kamila Jonášová

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hrátky s pamětí pro předškoláky a žáky 1. stupně ZŠ v rámci knihovnických lekcí.

Mgr. Martin Král

2018

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Využití mnemotechnik v kurzech počítačové gramotnosti pro seniory v Knihovně města Olomouce

Eva Juřičková

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti s lidmi z vesnického prostředí.

Mgr. Adriana Rohde Kabele

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uměním ke zvyšování kvality života seniorů

Mgr. Katarína Karoľová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Využitie prvkov expresivných terapií v kognitívnom treningu.

Ivana Kiková

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti u
osob nemocných schizofrenií

Mgr. Petra Klusáčková

2014

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trenink paměti u osob s cévním onemocněním mozku z pohledu klinického logopeda

Dagmar Kopřivová

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti seniorů v knihovnách.

Bc. Kateřina Kosová

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti v centru pro seniory PATUP na ZSF JUČ V ČB.

Anna Kratochvílová

2014

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mnemotechniky v literatuře a v praxi

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Budování sociálních vztahů v hodinách tréninku paměti a další přidané hodnoty.

Dobromila Krupová

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Význam trénování paměti u seniorů v domácím prostředí.

PhDr. Zuzana Kršková

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trenovanie pamäti seniorov v Dennom centre v Dolnom Kubíne.

Soňa Křížová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti a aktivizace seniorů v různém prostředí

Eva Kubínová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Způsoby aktivizace seniorů v pobytových zařízeních a domácím prostředí

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

2013

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Význam a metody trénování paměti u studentů VŠ

Mgr. Jitka Lojíková

2013

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trénování kognitivních funkcí u osob na rodičovské dovolené

Mgr. Ludmila Maitnerová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trenovanie pamati ako nástroj zlepšenia kvality života seniorou

Mgr. Šárka Maňasová

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Návrh skladby kurzu trénování paměti pro seniorskou veřejnost.

PhDr. Václava Marcineková

2013

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Individuální trénink paměti - možnosti a meze

Mgr. Marie Marková, Ph.D.

2013

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vliv životního stylu na kognitivní funkce

Bc. Dagmar Maroszová

2014

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Metodika trénování paměti v prostředí veřejných knihoven

Mgr. Barbora Michálková

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Možnosti a využití trénování paměti na oddělení následné péče.

Ing. Mária Mokošová

2018

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pamätanie si čísel a hracích karet

Mgr. Renata Moserová, DiS.

2014

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti v Klubu seniorů v Klatovech

René Müller

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénink efektivního používání nástrojů v TP.

Gabriela Müllerová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trénování paměti s uživateli s alkoholickou demencí.

Michaela Nešporová

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLAS-Klub aktivních seniorů.

Mgr. Radka Nevosadová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Posilování kognitivních funkcí u dětí s poruchami učení.

Mgr. Bc. Helena Orálková

2017

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Využití mnemotechnik pro žáky ZŠ a SŠ ve vzdělávacích programech Knihovny J. Mahena

Mgr. Martina Pavelková

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zkušenosti s trénováním paměti u seniorské populace v Ostravě - komparativní studie.

PhDr. Mgr. Jakub Pavlík

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studium latiny a paměť.

PhDr. Zuzana Pavlíková

2018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměťových funkcí v institucích vzdělávání dospělých

Ing. Iva Pekníková

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Srovnání trénování paměti u různých věkových a zájmových kategorií.

Mgr. Danka Petrufová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénovanie pamati-súčasť procesu celoživotného vzdelávania.

Ing. Anna Podhrázská

2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kalendářní rok v TP aneb 12 praktických lekcí

Marie Pokorná

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cíle a vize práce se seniory a ostatními cílovými skupinami při TP v komunitní knihovně ve Vsetíně

Magdalena Ožanová

2013

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénink paměti osob nad 50 let věku zaměřený na udržení výkonu v pracovním procesu

Bc. Bohuslava Samková

2013

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Využití technik trénování paměti v aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných

Mgr. Božena Schniererová

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénovanie pamäti v domove dochodcov a domove sociálnych služeb v Kremnici u klientů s demenciou.

Mgr. Markéta Skálová

2016

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TP jako on-line produkt

Mgr. Jitka Suchá

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénink paměti u osob trpících demencí.

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Začlenění tréninku paměti do kulturního života na malém městě.

Ing. Svata Sukopová

2018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trénování paměti v Regionální knihovně Karviná

Ladislava Šerá

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zavedení tréninku paměti do služeb občanského sdružení Letokruhy.

Hedvika Štolcpartová

2012

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénink paměti seniorů spojený s duševní a fyzickou pohodou

Ing. Darina Štrbová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tréning pamäti ako činnosť aktivizujúca seniorov v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Martin.

Mgr. Markéta Šrámková

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti- součást psychosociální rehabilitace seniorů na třech nemocničních odděleních ÚVN Praha.

Miluše Štiková

2009

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Modifikace struktury kurzu trénování paměti dle zpětné vazby seniorů.

Nina Štěrbová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti u osob s poruchou řeči.

Jitka Topinková

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trénování paměti s využitím krásné literatury.

Mgr. Ludmila Valešová

2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifika TP u osob s roztroušenou sklerozou

Bc.Vlasta Váňová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vliv tréninku kog. Funkcí na kvalitu života pacienta s duševním onemocněním.

Bc. Gabriela Vavřinová-Řepová, DiS.

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifika TP u osob s těžkým zrakovým postižením.

Jana Vejsadová

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Využití textu v kognitivním tréninku pro seniory a zdravotně znevýhodněné.

Jaroslav Volf

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paměť a informační hygiena.

Eva Vyškovská

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formy motivace při kognitivním tréninku v Domovech pro seniory.

Mgr. Květoslava Zapletalová

2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti a demence.

Mgr. Helena Zikánová

2011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trénování paměti u seniorů na Univerzitě třetího věku a u mládeže

Helena Žahourová

2016

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pomoc mnemotechnik při studiu