Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

vzdělávací instituce pověřená uskutečňováním akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností-akreditace MPSV č.2016/0447-č.2016/0449-PC/PP s platností do 18.5.2020

založena 19. 3. 1998 - IČO 679 83 324 - občanské sdružení - sídlo Bubenská 1, Praha 7
předsedkyně:
Ing. Danuše Steinová, členové výboru: PhDr. Jana Koblihová- místopředsedkyně; Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – člen pro vědu a výzkum; PhDr.Diana Chrástková – metodik pro vzdělávání; Zdeňka Adlerová – metodik pro knihovny;

LOGO ČSTPMJ je chráněno ochrannou známkou zapsanou v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. 349288 a její platnost je od 11.3.2015 do 11.3.2025.LOGO jsou oprávněni používat pouze členové ČSTPMJ, jejich seznam je uveřejněn na www.trenovanipameti.cz , a to v propagační činnosti, reklamě,vzdělávání v oblasti andragogiky a gerontagogiky, pořádání kurzů,seminářů ,školení,konferencí a dalších vzdělávacích akcí o trénování paměti, v tvorbě studijních a informačních materiálů o trénování paměti. Know how ČSTPMJ je považováno za intelektuální vlastnictví a je chráněno LOGEM společnosti. ČSTPMJ garantuje profesní odbornost svých členů, kteří procházejí permanentním výcvikem v rámci kontinuálního vzdělávání členské základny.

Poslání společnosti: Dostat trénování paměti jako efektivní nástroj proti mentální deterioraci u stárnoucí populace do povědomí veřejnosti, pořádat kursy pro veřejnost a školit trenéry paměti pro veřejnost a zejména pro ústavní zařízení. ČSTPMJ spolupracuje úzce s německými, rakouskými, belgickými a americkými odborníky. Ještě před jejím oficiálním založením bylo zahájeno systematické školení trenérů paměti pod patronací ČGGS JEP a od dubna 1994 bylo vyškoleno 1.814 trenérů paměti v rámci České republiky, ročně se koná pravidelně jeden základní kurz a dva až tři specializované semináře, které představují formu kontinuálního vzdělávání členské základny.

Od roku 2008 zavedla ČSTPMJ systém třístupňového vzdělávání: základní kurz s výstupem Certifikovaný trenér paměti I., pokračovací kurz s výstupem Certifikovaný trenér paměti II. a závěrečnou práci s výstupem Certifikovaný trenér paměti III, který umožnil ČSTPMJ garantovat plnou profesní kvalifikaci absolventů tohoto vzdělávání.Seznam absolventů, kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci a seznam témat závěrečných prací je uveřejněn na www.trenovanipameti.cz. Odborným garantem třístupňového vzdělávání v rozsahu 168 hodin je Doc.PhDr.Marek Preiss Ph.D./ V letech 2008-2014 byl spolu-garantem rovněž zakládající člen ČSTPMJ, Prof.PhDr.Jaro Křivohlavý CSc.,který zemřel 27.12.2014/. Vzdělávací program měl akreditaci MPSV č.2009/716-PC/SP, název: Certifikovaný trenér paměti-Aktivizační pracovník v sociálních službách. Akreditace byla obnovena pod č.2012/0268-PC/SP/PP.

18.5.2016 byly uděleny samostatné akreditace MPSV jednotlivým stupňům vzdělávacího programu s platností do 18.5.2020 a ČSTPMJ je pověřena k vydávání osvědčení o absolvování následujících vzdělávacích programů s celostátní platností:

akreditace MPSV č.2016/0447-PC/PP, název: Certifikovaný trenér paměti I.stupně-aktivizační pracovník v sociálních službách, forma prezenční,rozsah 44 hodin

akreditace MPSV č.2016/0448-PC/PP, název: Certifikovaný trenér paměti II.stupně-aktivizační pracovník v sociálních službách, forma prezenční, rozsah 44 hodin

akreditace MPSV č.2016/0449-PC/PP, název:Certifikovaný trenér paměti III.stupně-aktivizační pracovník v sociálních službách, forma kombinované,rozsah 88 hodin

ČSTPMJ zavedl od r.2009 vnitřní kreditní systém kontinuálního vzdělávání s cílem motivovat členy i jejich zaměstnavatele ke zvyšování odborné kvalifikace trenérů paměti. Účast v kontinuálním vzdělávání se pro členy rovněž stává nezbytností, protože certifikáty mají omezenou časovou platnost tři roky a jejich platnost se prodlužuje automaticky na základě získaných kreditů. Detailní informace o kreditním systému lze nalézt na www.trenovanipameti.cz pod heslem info pro trenery paměti.

V roce 2002 bylo v Praze založeno Centrum pro trénování paměti EURAGu /European Federation of Older Persons/ s cílem školit trenéry paměti v angličtině pro ostatní státy, kde doposud s trénování paměti pro seniory nemají dostatek zkušeností, pořádat intenzivní kurzy trénování paměti pro jednotlivce v angličtině a rovněž pořádat semináře pro trenéry paměti v zahraničí, případně informační semináře pro odbornou a laickou veřejnost.

 

Národní den/týden trénování paměti

Od roku 2005 je ČSTPMJ partnerem celosvětové akce Brain Awareness Week- www.edab.com , který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org) V tomto březnovém týdnu se veřejnost na celém světě dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. V letech 2005-7 vyhlašovala ČSTPMJ Národní den trénování paměti, který se pravidelně setkával s obrovským ohlasem u seniorské veřejnosti. Členové ČSTPMJ nabídli osvětové přednášky nejen v Praze, ale také v dalších místech ČR, připojili se i slovenští členové společnosti, všechny akce se konaly zdarma. V roce 2005 byla náš NDTP vyhlášen jako jedna z deseti nejvýznamnějších akcí BAW 14.3.2005 se konalo 13 osvětových přednášek , které navštívilo celkem 650 osob

13.3.2006 už to bylo 27 osvětových přednášek s účastí 1.375 osob

12.3.2007 to bylo 32 osvětových přednášek, které navštívilo 1.656 osob.

Od roku 2008 vyhlašuje každoročně ČSTPMJ


Národní týden trénování paměti

10.-16.3.2008 se konalo celkem 101 osvětových přednášek s účastí 3.242 osob
16.-22.3.2009 se konalo celkem 115 osvětových přednášek s účastí 3.974 osob
15.-21.3.2010 se konalo celkem 162 osvětových přednášek s účastí 4.922 osob
14.-20.3.2011 se konalo celkem 179 osvětových přednášek s účastí 5.356 osob
12.-18.3.2012 se konalo 191 osvětových přednášek s účastí 4.678 osob
11.-17.3.2013 se konalo 235 osvětových přednášek s účastí 5.932 osob
10.-16.3.2014 se konalo 281 osvětových přednášek s účastí 6.422 osob
16.-22.3.2015 se konalo 252 osvětových přednášek s účastí 5.678 osob
14.-20.3.2016 se konalo 309 osvětových přednášek s účastí 7.781 osob

13.-19.3.2017 se konalo 353 osvětových přednášek s účastí 8.917 osob

12.- 18.3.2018 se konalo 388 osvětových přednášek s účastí 7.444 osob

přehled letošních akcí je uveden pod heslem NTTP


Výzkum

ČSTPMJ spolupracovala od 1.7. 2006 do 31.12. 2010 s Psychiatrickým Centrem Praha na výzkumném projektu Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace –efektivita a využití (MŠMT 2D06013). Doc.PhDr.Marek Preiss, člen výboru ČSTPMJ pro vědu a výzkum byl vedoucím řešitelského týmu, Ing.Dana Steinová byla členkou řešitelského týmu. Informace o výzkumu naleznete na: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/vyzkumne_projekty.htm

 

Propagace trénování paměti na mezinárodních akcích:

EURAG Europské symposium o trénování paměti-organizováno společně s německým BundesVerBandGedachtnistrainingE.V.- Praha; březen 2000,EURAG Kolokvium o trénování

paměti- Praha, říjen 2003; Mezinárodní seminář TP jako efektivní nástroj ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace- Praha listopad 2006

EURAG congress Turin, Italie květen 2002; ARP conference, Aveimore, U.K. září 2002; Age concern seminář, Londýn leden 2003, ASA a NCA conference, Chicago, USA, březen 2003; ARP conference Southport, říjen 2003; ASA a NCA conference San Francisco, duben 2004; Přednáškové turne pořádané Meharry Medical College, TN, USA srpen 2004; Seminář pořádaný Ministry for Community development, Singapore, srpen 2004; Rolling Stones, dokument ve Finské televizi, prosinec 2004; Světový gerontologický kongres,Rio de Janiero,červen 2005;Mezinárodní symposium "Zdravé stárnutí v Evropě", Videň,Rakousko- březen 2006,Seminář o trénování paměti Bratislava, Slovensko- červen 2006, Konference o trénování paměti- Košice, Slovensko- říjen 2006, leden 2007; ASA a NCA conference,Washington D.C.-březen 2008; EURAG a SLU konference o Zdravém stárnutí, Bratislava-září 2008; EURAG congress Leon, Španělsko – listopad 2008; NGO workshop on European Pact on Mental Health and Well Being, Brusel, Belgie-leden 2009; EURAG Seminář o Mozku, Praha - březen 2009; Mezinárodna konferencia:Aktivizacia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe ACH ,Bratislava-září 2009; SČK-Konference k MDACH, Dolný Kubín-září 2010; LPN konference, Boston, MA,USA-červenec 2015; Mezinárodní konference „Ageing is Fun“,Paris-říjen 2015; Neuropsychologická konference Lubin, Polsko-květen 2016; Mezinárodní konference:Nefarmakologické přístupy v léčbě AD,Bratislava-září 2016;Age without Boarders-globální internetový webinar, květen 2017-top No 1 hodnocení; Světový kongres Československé  společnosti pro vědu a umění-Praha -červenec 2018;

 

Intenzivní kurzy pro jednotlivce v angličtině:

Praha červen 2002; N. H., USA srpen 2002; Praha květen 2003; Londýn červenec 2003; Southminster U.K. červenec 2003; Washington USA srpen 2003; Praha říjen 2003; Praha květen 2004; N. H. USA červenec 2004; Kypr - duben 2005; Slovensko-červen 2005; Wales-srpen 2005, Praha- červen 2006, Praha- září 2006, Reykjavik,Island- duben 2007; Praha-květen 2007; Boston,USA, přednáška – červen 2007; Kapské Město, JAR - červenec 2007; George, JAR-červenec 2007; Hobart, Tasmánie, přednáška-září 2007; Inverness U.K. úvodní seminář pro profesionály-listopad 2007; Praha – květen 2008; Johannesburg, JAR – červen 2008; Knysna, JAR-přednáška –červenec 2008; Tel- Aviv, Izrael, přednáška-říjen 2010; Praha –květen 2011;Praha- květen 2012; Tirana,Albanie-pro sociální pracovníky-září 2012; Lodz, Polsko- úvodní seminář pro veřejnost-březen 2013; Riga, Lotyšsko- úvodní seminář pro veřejnost-říjen 2013;Nashville,TN,USA- workshop pro studenty Medical Meharry College-červenec 2015;Brewood, U.K.-workshop pro veřejnost-srpen 2016;St.Vincent de Paul Residence, Malta-workshop pro profesionály- září 2016; Paříž, Francie- workshop pro veřejnost-říjen 2016;Kodaň, Dánsko-Danish Seniors-workshop pro veřejnost, únor 2017;Reykjavík, Island- workshop pro U3V-září 2018;Reykjavík, Island -workshop pro profesionály, DD Mörk-září 2018;Paříž,Francie-workshop pro veřejnost-říjen 2018;Brewood,UK.-workshop pro veřejnost-prosinec 2018;

Kurzy pro trenéry paměti v angličtině:

Praha - únor 2002 ; Praha - únor 2003 ; Praha - únor 2004 ; Tallinn, Estonsko - březen 2004; Limassol, Kypr - listopad 2004, Praha - únor 2005 ; Singapur - listopad 2005; Praha – únor 2006; Singapur- září 2006; Singapur –srpen 2007; Praha – únor 2008; Poprad, Slovensko- duben 2008; Reykjavík, Island- září 2008; Praha – listopad 2008- II.stupeň; Praha –květen 2010; Singapur-červenec 2010; Singapur –září 2011;Praha –květen 2013; Kathmandu, Nepal- červenec 2013;Tirana, Albanie-září 2013; Voroněž, Rusko- červenec 2014; Riga, Lotyšsko-září 2014;Boston,MA, USA-červenec 2015; Cookeville,TN, USA-červenec 2015;Tiruchirappalli, Indie-září 2016;Reduit, Mauricius-červen 2017; Malta- UN Institute of Ageing-září 2018;

 

Členství v ČSTPMJ

ČSTPMJ je společností trenérů paměti. Členy ČSTPMJ se mohou stát pouze absolventi kurzu pro certifikované trenéry paměti pořádaného společností.
Členskou přihlášku lze vyplnit pouze osobně během vzdělávací akce.
Členský příspěvek činí Kč 100,- ročně a je splatný do konce kalendářního roku. Pokud člen nezaplatí dlužný členský příspěvek nejpozději do konce června následujícího roku je podle stanov ČSTPMJ z členství vyřazen.
Stávající členové si mohou e-mailovým dotazem ověřit, zda mají uhrazen členský příspěvek za tento kalendářní rok.
Příští valná hromada členů ČSTPMJ se koná v neděli 24.11. 2019 od 12.15-13.15 h v sále KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7.