Vymezení kompetencí

CERTIFIKOVANÝCH TRENÉRŮ PAMĚTI I., II. A III. STUPNĚ

 

Certifikovaný trenér paměti I. stupně

a) Je oprávněn vést samostatně kurzy trénování paměti.

b) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro laickou veřejnost.

Certifikovaný trenér paměti II. stupně:

a) Je oprávněn vést samostatně kurzy trénování paměti.

b) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro laickou veřejnost.

c) Je oprávněn předávat formou odborného školení své zkušenosti s trénováním paměti svým

profesním kolegům.

d) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro odbornou veřejnost.

Certifikovaný trenér paměti III. stupně:

a) Je oprávněn vést samostatně kurzy trénování paměti.

b) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro laickou veřejnost.

c) Je oprávněn předávat formou odborného školení své zkušenosti s trénováním paměti svým

profesním kolegům.

d) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro odbornou veřejnost.

e) Je oprávněn pořádat odborné semináře o trénování paměti pro odbornou i laickou

veřejnost.

f) Je oprávněn pořádat odborné semináře o trénování paměti ve vybraných studijních

programech vzdělávacích institucí.

 

Závěrečné ustanovení

Ke vzdělávání osob k získání odbornosti certifikovaný trenér paměti I., II. a III. stupně je kompetentní ČSTPMJ na základě akreditace vzdělávací instituce a akreditace vzdělávacího programu. Akreditace byla mj. udělena na základě záruky ověřeného a fungujícího systému kontinuálního vzdělávání pro trenéry paměti, k němuž má rovněž kompetence pouze ČSTPMJ.

PhDr.Diana Chrástková; Ing.Dana Steinová

metodik ČSTPMJ pro vzdělávání; předsedkyně ČSTPMJ

Schváleno valnou hromadou 25.11.2009