Kurz pro certifikované trenéry paměti I.

EURAG European Federation of the Elderly

Fédération Européenne des Personnes Agées

Federazione Europea delle Persone Anziane

Bund der älteren Generation Europas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURAG – Centrum pro trénování paměti

a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

 

pořádají

KURZ  PRO  CERTIFIKOVANÉ TRENÉRY PAMĚTI I.

Kurz se koná od  16. –  21.1. 2020 v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7

pod vedením PhDr. Hany Štěpánkové, Ph.D.: “ Úvod do psychologie paměti “,  Ing. Dany Steinové: “ Strategie,  motivace,  mnemotechniky , základy integrovaného treninku paměti, jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu, MUDr. Věry Kleplové “ Jogging pro mozek –koordinační cvičení“, prof.MUDr.Pavla Kalvacha,CSc.,  „Mozek a jeho funkce“, Mgr.Petry Hirtlové, Ph.D.: „ Demonstrace modelové hodiny trénování paměti s různým tématickým zaměřením“, PhDr. Diany Chrástkové“ “Didaktický přístup k trénování paměti“ a PhDr.Hany Štěpánkové,Ph.D.:“ Metodický průvodce trénováním paměti“.

Výuka se předpokládá od čtvrtka do pondělí od 9.00 - 12.15 hod. a od 13.15 - 16.30 hodin, v úterý kurz začíná v 8.00 hodin a končí v 11.30 hodin. Kurz akreditovaný Českou asociací sester a doporučený Českou asociací ergoterapeutů /v září 2017 byl zrušen kreditní systém ČAE/ v rozsahu 44 hodin je určen všem, kteří se profesně věnují seniorům a poskytne návod, jak provádět kognitivní trénink se zdravými osobami, tak i s osobami postiženými demencí. Absolventi mohou tuto nově získanou dovednost využít v praxi ke zvýšení kvality života seniorů ve svém zařízení či komunitě při vedení kurzů pro veřejnost, program lze modifikovat i pro další cílové skupiny.

Vstupní předpoklady účastníka kurzu pro pracovníky v sociálních službách

SOŠ v oboru sociální práce, SZŠ, VOŠ v oboru sociální práce, speciální pedagogika

nebo VŠ bakalářský studijní program v oboru ergoterapie, speciální pedagogika, sociální práce nebo VŠ v oboru psychologie, sociologie, andragogika, speciální pedagogika, sociální práce, ergoterapie, neurologie, rehabilitace a jiné lékařské obory nebo ÚSV v jiném oboru a minimálně 3 roky praxe v sociálních službách pro seniory. U ostatních zájemců se předpokládá minimálně dokončené středoškolské vzdělání.

 

Absolventi  obdrží certifikát trenéra paměti I.stupně, pokud úspěšně složí závěrečný zkušební test.Test má část písemnou /zvládnutí mnemotechnik/ a ústní /demonstrace ukázkové hodiny trénování paměti na zadané téma/.

18. 5. 2016 byly uděleny samostatné akreditace MPSV jednotlivým  stupňům  vzdělávacího programu s platností do 18.5.2020 a ČSTPMJ je pověřena k vydávání osvědčení o absolvování následujících vzdělávacích programů s celostátní platností:

akreditace MPSV č.2016/0447-PC/PP, název: Certifikovaný trenér paměti I.stupně-aktivizační pracovník v sociálních službách, forma prezenční,rozsah 44 hodin

akreditace MPSV č.2016/0448-PC/PP, název: Certifikovaný trenér paměti II.stupně-aktivizační pracovník v sociálních službách, forma prezenční, rozsah 44 hodin

akreditace MPSV č.2016/0449-PC/PP, název:Certifikovaný trenér paměti III.stupně-aktivizační pracovník v sociálních službách, forma kombinované,rozsah 88 hodin

Kurz  je  určen  zájemcům  z celé České republiky případně ze Slovenska.

ČSTPMJ pořádá každoročně pouze jeden kurz pro certifikované trenéry paměti I. a jednou za tři roky kurz pro certifikované trenéry paměti II. na který navazuje I. a II.etapa závěrečného řízení s výstupem trenér paměti III.stupně.

Registrační poplatek 5.000,- Kč je splatný v hotovosti při registraci při zahájením kurzu ve čtvrtek 16. 1. 2020 mezi 8.30 – 9 hod. v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, lze platit také předem fakturou, o její vystavení je však nezbytně nutné požádat nejpozději do 31.12. 2019. Registrační poplatek zahrnuje komplexní metodický materiál, DVD s návodem k psychomotorickým cvičením, honoráře lektorů a pronájem sálu.

Přihlásit se lze on-line na www.trenovanipameti.cz či poštou na adresu koordinátorky kurzu: Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520,149 00 Praha 4 nebo e-mailem /zkopírované/ na : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pokud požadujete ubytování na kolejích, tak musíte zaslat přihlášku nejpozději do 15. 12. 2019. Cena za osobu a noc ve dvou-lůžkovém pokoji na Koleji Volha  byla doposud Kč 350,- v jednolůžkovém to bylo 550 Kč za noc, účastníci jsou osobně zodpovědni  za storno poplatky při zrušení objednaného ubytování. Doporučuji si zajistit vlastní ubytování, pokud máte možnost.

Ing.Dana Steinová – koordinátorka semináře

www.trenovanipameti.cz