PSYCHODIDAKTICKÝ SEMINÁŘ K EXPRESIVNÍM AKTIVITÁM DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

Víkendový seminář  pod vedením PhDr. Danuše Sztablové, Ph.D. v rozsahu osmi vyučovacích hodin se koná v sále Kulturního zařízení Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7,/metro C Vltavská a metro B Palmovka,pak tram 1,14,25 do stanice Maniny/a reprezentuje formu kontinuálního vzdělávání trenérů paměti. Byl zařazen do kategorie VOLITELNÉHO vzdělávání  a  ohodnocen dvěma kredity. Seminář je rovněž přístupný veřejnosti.

 

Pojetí a obsahové zaměření programu semináře:

 

  • Tvůrčí expresivní (výrazové) činnosti v jakémkoliv věku člověka významně napomáhají efektivitě jeho smyslového, senzomotorického, kognitivního
    i sociálního učení. Všeobecně mohou přispívat k jedinečným pozitivním proměnám jeho základních psychických funkcí, duševních potřeb, zájmů, postojů k poznávání i poznání sebe samého. Mohou napomáhat kultuře sociálních vztahů celých tvůrčích skupin. Zřetelně ovlivňují kvality individuální i skupinové hodnotové orientace. Mají navíc také terapeutickou hodnotu.

 

  • Současné civilizační vlivy tvůrčí spontánní i záměrné expresivní aktivity člověka spíše tlumí. Celkově mohou jeho dispozice výrazně duševně i fyzicky oslabovat. Přemíra civilizačních podnětů nás všechny, v rolích jejich každodenních příjemců, příliš neharmonizuje, nezcitlivuje a neozdravuje. Ba naopak. Také ne jedny obsahy mediálně zprostředkovaných programů neprospívají hodnotám, kvalitám emočního prožívání a projevům lidskosti, pozitivní duševní bohatosti, ušlechtilosti, tím kultivovanosti jejich příjemců. Vnější projevy jejich vnitřních světů tomu mnohdy nasvědčují.Kurz se zaměřuje:

 

° na otázky mentálních aktivit v neverbálních i verbálních obrazech malých
i dospělých tvůrců;

° na kontextové rozumění otázkám vizuálně prostorové, pohybové, hudební,

literárně-dramatické a jiné tvorby;

° na obsahy, významy a formy expresivních činností těch, kteří vykročili do

života teprve nedávno, i těch, kteří jím kráčejí již mnohem déle;všichni se

pak ubírají jedinečnými cestami;° na tvůrčí praktické činnosti, také na možnosti jejich projektování, na jejich

teoretické psychodidaktické (psychosociální a didaktické) souvislosti.Příprava na aktivní činnosti předpokládá individuální zajištění materiálního zázemí:

  1. Individuální: (1) bílé výkresy , A4 – 3 - 5 ks , mastné nebo suché pastely; (2) vodové barvy, štětec, kelímek na vodu, novinový nebo voskový papír, nůžky, lepidlo,

  2. Rozšířené možnosti individuální přípravy (i ve skupinách náhodně na místě vytvořených): mohou být i temperové barvy, pak kelímky na vodu, hadřík, bílá vosková svíčka, štětce, rudky, uhly, dřívka – „co dům dá“ …

PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

je více než dvacet pět let vysokoškolskou učitelkou. Působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Věnuje se profesionalizaci budoucích učitelů výtvarného oboru (výtvarné výchovy) ve spojení s ostatními oblastmi jejich vzdělávání. Zabývá se otázkami možností rozvoje krystalické inteligence dětí i dospělých ve vztahu k jejich celoživotnímu učení.

Program:

9.00-10.30 h 10.45-12.15 h Vnitřní a vnější světy v expresivních projevech dětí i dospělých : Rozumění otázkám expresivní vizuálně-plošné i prostorové, pohybové, hudební, literárně-dramatické a jiné tvorby, jejich principů, obsahů a možností (teoreticko- praktické obsahy programu).

12.15-13.15 přestávka na oběd

13.15-14.45h 15.00-16.30h Krystalická/ mnohodimenziální inteligence/, jak ji neochudit, naopak, jak ji rozvíjet na celoživotní cestě za poznáním a životní pohodou. (Prakticko-teoretické obsahy programu)

Registrační poplatek:

Kč 1.000,-pro trenéry paměti I. ;Kč 750,- pro trenéry paměti II.;

Kč 500,- pro trenéry paměti III.Kč 1.000,- pro studenty a invalidní a starobní důchodce; Kč 1.500,-pro ostatní je splatný v hotovosti v sobotu 24. listopadu 2018 mezi 8 a 9. hodinou v sále Kulturního zařízení Domovina, Na Maninách 32a,Praha 7,/metro C Vltavská a metro B Palmovka,pak tram 1,14, 25 do stanice Maniny/ kde se seminář koná od 9 do 16.30 hodin. Účast je podmíněna předběžnou rezervací.Přihlášku lze podat  on-line  či okopírovat a zaslat e-mailem či poštou na adresu předsedkyně ČSTPMJ:Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520, 149 00 Praha 4,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;Více informací o ČSTPMJ najdete na www.trenovanipameti.cz