PSYCHOMOTORICKÉ HRY

EURAG – Centrum pro trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

pořádají seminář

PSYCHOMOTORICKÉ HRY

12. dubna 2019

Seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin pod vedením Mgr.Dagmar Heiland Trávníkové, Ph.D. se koná v sále Domovina , Na Maninách 32a, Praha 7 /Metro C, stanice Vltavská či Metro B Palmovka,pak tram č.1, 14 a 25 do stanice Maniny/ a je zařazen do volitelného kontinuálního vzdělávání pro trenéry paměti s dotací jednoho kreditu. Seminář je doporučen Českou asociací ergoterapeutů a a akreditován Českou asociací sester a je přístupný veřejnosti.

 

Časový rozvrh semináře:

09.00 -10.30 hod.    10.45 -12.15 hod

13.15 -14.45 hod.    15.00 -16.30 hod.

 

 

Dagmar Heiland Trávníková působí na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se zabývá zejména alternativními pohybovými aktivitami z oblasti psychomotorických her a žonglování. V rámci své pedagogické i výzkumné práce spolupracuje s různými cílovými skupinami (děti školního věku, senioři s Parkinsonovou chorobou, děti s kombinovaným postižením, studenti se sluchovým postižením aj.), u nichž aplikuje tyto pohybové aktivity - společně se svými studenty -v praxi. Vede psychomotorické workshopy a semináře pro učitele, trenéry, sociální pracovníky a další zájemce, se zaměřením na specifika potřeb různých cílových skupin.

Mimo své pedagogické aktivity působí také v Divadle KUFR, jehož hlavními vyjadřovacími prostředky jsou pohyb, žonglování či partnerská akrobacie. Ve své nejnovější Sportovní pohádce usiluje o osvětu v oblasti pohybových aktivit a vhodného stravování u dětí.

Anotace semináře:

Psychomotorické hry zahrnují pohybové aktivity zaměřené na poznávání vlastního těla, okolního světa, prožitek z pohybu i rozvoj dílčích schopností a dovedností (paměť, koordinace, prostorová orientace atd.). Při psychomotorických aktivitách využíváme jednoduché hry, práci s nejrůznějšími pomůckami a materiálem, prvky kontaktních aktivit, včetně relaxačních technik či masáží. Hra, komunikace a  osobní kontakt jsou základními prvky psychomotoriky. Psychika je úzce spojena s pohybovým projevem a psychomotorické hry tak vyvolávají spontánní projev u klientů, umožňují jejich vzájemné lepší poznání a vedou k efektivnější spolupráci mezi trenérem a klientem.

V tomto interaktivním semináři budou účastníci uvedeni do problematiky psychomotorických her včetně možností využití u různých cílových skupin.

 

 

Registrační poplatek Kč 500,- pro členy ČSPTMJ , 1.000 Kč pro studenty a invalidní a starobní důchodce a 1.500 Kč pro ostatní, je splatný v hotovosti v pátek  12. dubna 2019 mezi 8. -9. hodinou v Domovině, Na Maninách 32a,Praha 7, kde se seminář koná  od 9 do 16.30 hodin dle výše uvedeného rozvrhu. Účast je podmíněna předběžnou rezervací.

Přihlašovací on-line formulář naleznete na www.trenovanipameti.cz . Přihlášku lze rovněž okopírovat a zaslat e-mailem či poštou na adresu předsedkyně ČSTPMJ:

Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520, 149 00 Praha 4, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Více informací o ČSTPMJ najdete na www.trenovanipameti.cz