JAK SI HRÁT

EURAG – Centrum pro trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

pořádají seminář

 

JAK SI HRÁT

13.–14. DUBNA 2019

 

Víkendový seminář v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin reprezentuje formu kontinuálního vzdělávání certifikovaných trenérů paměti, je zařazen do kategorie volitelného vzdělávání a ohodnocen dvěma kredity. Seminář se koná v sále Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, pod vedením Doc. MUDr. Petra Zacha, Ph.D. ,má akreditaci České asociace sester a doporučení České asociace ergoterapeutů a je rovněž přístupný veřejnosti.

Doc. MUDr. Petr Zach, Ph.D.

V roce 1992 ukončil studium všeobecného lékařství na 1. LF UK. V letech 1992–1995 se věnoval postgraduálnímu studiu v SUNY, Downstate Medical Center, New York, USA. Kandidátskou práci obhájil v roce 2000 na 1. LF UK a v roce 2012 se habilitoval na 3. LF UK v oboru normální anatomie, histologie a embryologie. Od roku 2015 je členem oborové rady pro Neurovědy ČR a školitelem v oboru Neurovědy v rámci postraduálního studia. Působí v Anatomickém ústavu 3. LF UK, je členem týmu AD Centra Praha a odborným pracovníkem Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Je korespondenčním členem Mind and Life Institute, USA. Zaměřuje se na vztah mezi stresem, vědomím a technikami práce s pozorností a na strukturální změny centrální nervové soustavy u Alzheimerovy nemoci.

Časový rozvrh semináře:

9.00–10.30; 10.45–12.15; 13.15–14.45; 15.00–16.30.

Program semináře:

Sobota 13. 4. 2019

1. blok – dopoledne:

 

Hry na prvních osmibitových počítačích Sinclair ZX 81, ZX Spectrum, úžasná Commodore Amiga a svět současných počítačů. Co se děje s mozkem během hraní počítačové hry? Jak funguje paměť a jak probíhá její modifikace vlivem počítačové hry? Můžeme hraním na počítači redukovat stres? Proč děti a řada dospělých tak rádi hrají na počítači – z hlediska struktury a funkce mozku. Jak vypadá sociální komunikace v počítačové hře?

 

2. blok – odpoledne:

 

Výprava do světa počítačových her. Adventury – série Myst, trénující prostorovou a logickou paměť. Bojové hry, aneb jak si zvýšit hladiny stresových hormonů vsedě. Co je to MMORPG a jeho ukázky, Lineage II, World of Warcraft, League of Legends. Moderní e-sporty a jejich vliv na pozornost. Počítačové hry na zapamatování si obrázků a textů zábavnou formou – Hearthstone. Ukázky a hraní naživo s projekcí na promítací plátno. Experimentální herní techniky a možnosti vytváření multiverzních fantasy světů.

 

Neděle 14. 4. 2019

1. blok – dopoledne:

 

Statické paměťové hry, Pokémon a zejména jeho starší bratr, Magic the Gathering. Ukázky obrazových/textových karet a práce s jejich zapamatováním si. Vytváření komba – potenciace karetních efektů na základě zapamatování si jejich řady. Význam sběratelských karetních her pro paměť a duševní kondici.

2. blok – odpoledne:

Systém „meheologie“ – volné skládání textů podle pravidla „mehe“. Ukázky tvorby „mehe“ a ponoření se do vlastní tvorby. Princip volné asociace zvuků a textů s obrazy, využití chaotického skládání paměťové stopy v životě. Vliv této techniky na stabilizaci pozornosti a redukci stresu. Skupinové debaty na neexistující témata, vliv na krátkodobou a dlouhodobou paměť. „Mehe“ hry postavené na identifikaci promítaných artefaktů. Význam vlastní „mehe“ tvorby, její principy na sémantické a fyzické úrovni.

 

Registrační poplatek:

Kč 1.500,- pro členy ČSTPMJ , Kč 2.000,- pro studenty, invalidní a starobní důchodce

Kč 3.000,- pro ostatní

je splatný v hotovosti v sobotu 13. dubna 2019 mezi 8. a 9. hodinou v sále Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, kde se seminář koná v sobotu a v neděli od 9 do 16.30 hodin. Doprava z metra C, Vltavská či metra B, Palmovka trvá 4 minuty tramvajemi č. 1, 14, 25 do stanice Maniny. Účast je podmíněna předběžnou rezervací. Přihlášku lze podat on-line či okopírovat a zaslat e-mailem či poštou na adresu předsedkyně ČSTPMJ:

Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520, 149 00 Praha 4, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Více informací o ČSTPMJ najdete na www.trenovanipameti.cz