KURZ PRO CERTIFIKOVANÉ TRENÉRY PAMĚTI II.

EURAG

European Federation of the Elderly
Fédération Européenne des Personnes Agées
Federazione Europea delle Persone Anziane
Bund der älteren Generation Europas

 


EURAG – Centrum pro trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

organizují

KURZ PRO CERTIFIKOVANÉ TRENÉRY PAMĚTI II.

Kurz, který je součástí třístupňového vzdělávacího programu pro trenéry paměti akreditovaného MPSV, ČAE a ČAS v rozsahu 44 vyučovacích hodin, se koná od 21. do 26. listopadu 2021.

Přednášky se konají v neděli v sále Domovina, na Maninách 32 a, Praha 7/metro C Vltavská a metro B Palmovka,pak tram 1,14 a 25 do stanice Maniny/.
Od pondělí do pátku se přednášky konají v Komunitním centru Matky Terezy na stanici metra C Háje.

PROGRAM

Neděle 21.11.2021

9 -12.15 h, 13.15 – 16.30 h Mnemotechniky - dokonalá kompenzace nedokonalé paměti – seznámení s nejefektivnějšími, nejosvědčenějšími a náročnějšími technikami z trenérské praxe, nadstavba k základnímu kurzu


Pondělí 22.11.2021

9-10.30 h PhDr. Diana Chrástková - Faktory ovlivňující mentální výkon ve vzdělávání dospělých
10.45 -12.15 h PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.- Stres a kognitivní výkon
13.15 – 14.45 h Doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc.- Uměním k vyšší výkonnosti mozku
15.00  -16.30 h Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D.- Kreativita v práci trenéra paměti


Úterý 23.11.2021

9 -10.30 h PaedDr. Olga Chválová, CSc.- Pohybem k vyšší výkonnosti mozku
10.45 -12.15 h   13.15 – 14.45 h Jana Vejsadová: Práce s textem v trénování paměti
15 – 16.30 h MUDr. Věra Kleplová - Jogging pro mozek, psychomotorická cvičení

 

Středa 24.11.2021

9.00 – 10.30 h Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. - Úspěšné a neúspěšné stárnutí mozku
10.45 –12.15 h  Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – CMP a úrazy mozku 13.15 – 14.45 h-Mgr.Petra Klusáčková: Trénování kognitivních funkcí u pacientů po CMP 15.00-16.30 h Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. - Výzkum efektivity trénování kognitivních funkcí u seniorské populace

 

Čtvrtek 25.11.2021

9.00 – 10.30 h PaedDr. Mária Čunderlíková: Specifika trénování paměti u osob s demencí I.
10.45 – 12.15 h , 13.15 – 14.45 h MUDr. Vanda Franková – Kognitivní rehabilitace u osob s demencí
15.00 – 16.30 h PaedDr. Mária Čunderlíková – Specifika trénování paměti u osob s demencí II.

 

Pátek 26.11.2021
9.00 – 9.45 h Závěrečný písemný test
10 – 11.30 h  Schválení témat závěrečných prací a seznámení se závěrečným řízením
11.45-12.15 h Ukončení kurzu a předání certifikátů

Výuka se bude konat od neděle do čtvrtka od 9 do 12.15 hod. a od 13.15 do 16.30 hod., v pátek pouze od 9 do 12.15 hod.

Valná hromada členů ČSTPMJ se koná v neděli 21.11.21 od 12.15 do 13.15 hodin v Domovině, Na Maninách 32a, Praha 7


ČSTPMJ je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV s celostátní platností, akreditace č.2008/372-1, akreditace byla obnovena pod č.2012/0266-I.

Absolventi kurzu obdrží certifikát trenéra paměti II., pokud složí úspěšně závěrečný písemný test. Certifikát má časově omezenou platnost na tři roky, která se automaticky prodlužuje účastí na akcích kontinuálního vzdělávání a získáním předepsaného počtu kreditů. Tento kurz představuje druhý stupeň z celkového třístupňového vzdělávání trenérů paměti a je určen výhradně absolventům základního kurzu pro trenéry paměti, resp. kurzu pro certifikované trenéry paměti I., kteří absolvovali tento kurz v letech 2002-2017. V roce 2002 byla totiž poprvé představena současná koncepce základního kurzu, která je každoročně inovována.

ČSTPMJ je připravena garantovat profesionální odbornost svých trenérů paměti pouze za předpokladu, že oni sami učiní vše pro to, aby splnili náročná kritéria vzdělávání rychle se  rozvíjejícího oboru, zaměřeného na kognitivní trénink různých cílových skupin. Druhý a třetí stupeň vzdělávání je pro trenéry paměti,absolventy kurzu pro certifikované trenéry paměti I. dobrovolný, pro absolventy jednotlivých stupňů je vymezen rozsah kompetencí. ČSTPMJ zavedla od 1.1.2009 interní kreditní systém kontinuálního vzdělávání.

Třístupňové vzdělávání je završeno obhajobou závěrečné práce v celkovém rozsahu 30 normostran, obsahující 5stránkovou teoretickou část vztahující se k řešené tématice a praktickou část, která bude výsledkem osobitého přístupu v konkrétních podmínkách, s popisem sledovaného souboru, metodiky, výsledků, diskuse, a ukázek vlastní práce včetně závěrečného hodnocení vlastní praxe s trénováním paměti (3-5 stran), přestavuje poslední, třetí stupeň, vzdělávání pro trenéry paměti, který navazuje na kurz II. V závěru kurzu II. budou schválena témata závěrečných prací /témata si účastníci navrhují sami/  a oznámeny podmínky k jejich vypracování. Po úspěšném obhájení závěrečné práce získá absolvent osvědčení o plné kvalifikaci: CERTIFIKOVANÝ TRENÉR PAMĚTI III.stupně.

18.5.2016 byly uděleny samostatné akreditace MPSV jednotlivým stupňům vzdělávacího programu s platností do 18.5.2020 a ČSTPMJ je pověřena k vydávání osvědčení o absolvování následujících vzdělávacích programů s celostátní platností:

akreditace MPSV č. 2016/0448-PC/PP, název: Certifikovaný trenér paměti II.stupně-aktivizační pracovník v sociálních službách, forma prezenční,rozsah 44 hodin

Odborným garantem  tohoto vzdělávacího programu je Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., do své smrti 27.12.14 garantoval program i pan prof. PhDr. JaroKřivohlavý, CSc.


Registrační poplatek 3.000,- Kč pro členy ČSTPMJ a 6.000.-Kč pro ostatní je splatný v hotovosti při registraci před zahájením semináře v neděli 21.11.21 mezi 8. – 9 hod. ráno. / zahrnuje komplexní metodický materiál, honoráře lektorů a pronájem sálu/.

Přihlášku zašlete buď poštou na adresu koordinátorky kurzu: Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520, 149 00 Praha 4 nebo e-mailem - okopírovanou- na : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pokud požadujete ubytování na kolejích, tak musíte zaslat přihlášku nejpozději do 15.10.2021. Cena za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji na Koleji Volha je Kč 350,-, účastníci jsou osobně zodpovědní za storno poplatky v případě zrušení objednaného ubytování.

Přihlášku můžete vyplnit online zde.

Závazná přihláška na kurz pro certifikované trenéry paměti II. 21.-26.11.2021

Jméno………………………………………………………

Člen ČSTPMJ od……….

Adresa domů /PSČ/…………………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………

Zaměstnavatel…………………………………………………………………………....

Pracovní zařazení………………………………………………………………………

Požaduji ubytování od …………….do…………….tj.počet nocí………………..