TISKOVÁ ZPRÁVA

Češi vyškolili první trenéry paměti v USA 12.10.2015

Praha - Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging letos v létě vyškolila své první trenéry paměti pro USA, konkrétně pro organizace Alzheimer´s Tennessee a Life planning network v Bostonu, MA. Trénování paměti v USA bylo doposud založeno spíše na počítačových programech a Američané s úžasem objevili, že role profesionálního trenéra paměti, zejména v práci se seniorskou populací, je nezastupitelná. „Kurzy měly v USA obrovský ohlas. Česká "terapie příjemného šoku" vede totiž k okamžitému zvýšení sebevědomí a sebehodnocení,“ uvedla Dana Steinová, předsedkyně ČSTPMJ, která 9. října 2015 v 18 hodin SEČ byla hostem celoamerického LPN webinaru .

ČSTPMJ si ve světě získala unikátní pozici. Svým přístupem k trénování paměti i tím, že je připravena se podělit o své know-how s dalšími státy. Ve spolupráci s mezinárodní organizací EURAG /European Federation of Older Persons/ a jejím EURAG Memory Training Center, trenéři paměti vyškolení českou společností působí v Albánii, Estonsku, Slovinsku, Kanadě, Nepálu, JAR, na Islandu, Kypru, Slovensku,  Rusku i Singapuru. A příští rok už k nim přibudou také trenéři paměti v Indii. „ Počátkem 90.let pomáhali zahraniční lektoři nám, dnes pomáháme v zahraničí my“, dodává Steinová.

V ČR bylo od roku 1994 vyškoleno ČSTPMJ více než 1 800 certifikovaných trenérů. Ti působí v knihovnách, domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou, denních stacionářích, v nemocnicích u dlouhodobě nemocných, na neurologických klinikách či v psychiatrických léčebnách. Mnozí pořádají kurzy pro veřejnost, nejen pro seniory, ale také pro děti ze ZŠ, pro studenty středních a VŠ, pro osoby na rodičovské dovolené či pro osoby produktivního věku. Seznam kontaktů lze nalézt na http://www.trenovanipameti.cz/ pod heslem Kurzy pro veřejnost.

Největší zájem o kurzy má obecně seniorská veřejnost, která se chce udržet v dobré mentální kondici.

„V okamžiku, kdy účastníka přesvědčíte, že je schopen zapamatovat si v 80 letech to, co nezvládnou ani jeho 15 letá vnoučata, začne přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním. To dramaticky ovlivňuje výsledek,“ říká Dana Steinová. „ Navíc jsou naši trenéři zodpovědní za úspěch klienta, což je ve světě něco zcela výjimečného. Pokud účastník neuspěje, není to jeho vina, ale vina trenéra, který špatně zadal úkol.“

Kurz pro certifikované trenéry paměti v češtině se koná v Praze jednou ročně, ten příští začne 20. ledna 2016 a on-line přihlášku lze vyplnit na www.trenovanipameti.cz

Kontakt pro media:

Dana Steinova

608 552 113 ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

POZVÁNKA

NA SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ K 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TRENOVÁNÍ PAMĚTI A MOZKOVÝ JOGGING A

ZAHÁJENÍ NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 2013

 

Akce se uskuteční pod záštitou paní Ing. Hany Orgoníkové, předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v prostorách Parlamentu ČR v 1. patře ve Sněmovní 1, Praha 1 v pondělí 11. března 2013 s následujícím programem:

 

8.00-8.45 h. Ranní káva s výukou paměťových technik

9.00-9.05 h. Hana Orgoníková-uvítání na půdě Parlamentu ČR

9.05-9.15 h. Dana Steinová-15. let ČSTPMJ

9.15-9.25 h. Diana Chrástková-Třístupňový vzdělávací program pro trenéry paměti

9.25-9.40 h. Jaro Křivohlavý-Trénování paměti-pozitivní psychologie v praxi

9.40-9.55 h. Marek Preiss-Výzkumné studie-spolupráce PCP a ČSTPMJ

9.55-10.10 h. Zdenka Adlerová-Trénování paměti v knihovnách

10.10-10.25 h. Jaroslava Slivoňová-Trénování paměti v domovech pro seniory

10.25-10.40 h. Kateřina Kosová-Trénování paměti pro seniory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

10.40-11.00 h. přestávka

11.00-11.10 h. Markéta Šrámková-Trénování paměti v Ústřední vojenské nemocnici

11.10-11.20 h. Renata Landgráfová-Trénování paměti pro vysokoškoláky

11.20-11.30 h. Martina Burianová-Trénování paměti pro středoškoláky

11.30-11.40 h. Radka Nevosadová-Trénování paměti pro děti s poruchami učení

11.40-11.50 h. Dušan Průdek-Tábory na stará kolena s trénováním paměti

11.50-12.05 h. Petra Hirtlová-Dokonalá paměť-efektivní nástroj politiky

12.05-12.30h diskuze

12.30 h. Dana Steinová-závěr

Srdečně zve Výbor ČSTPMJ

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/213411010100311/

přímý vstup z Parlamentu do Studia 6 11. března 2013 v 8.50 hod.